​ישראל שפירא נולד בשנת 1892 בעיר סוציבה שבחבל בוקובינה ברומניה.

היה בן למשפחה חסידית שהשתייכה לשושלת הרבי מצ'ורטקוב. היה תלמיד חכם ובקי גם ברזי הספרות הגרמנית.

בצעירותו כפעיל ציוני נלהב, עבר להתגורר בגליציה שבפולין, שם התוודע לארגון "המזרחי" בו מצא את מקומו ובו החל את פעילותו הציונית המסודרת.

עלה לארץ בשנת 1925, התיישב בחיפה, המשיך לעסוק בפעילותו המפלגתית, לפרנסתו פתח בית מסחר סיטונאי למצרכי מזון והתמסר לפעילות כלכלית בעיר. מכאן הייתה הדרך קצרה להצטרפותו לארגון המעמד הבינוני בחיפה.

במסגרת חברותו וכתוצאה ישירה מפעילותו הנמרצת בארגון, נבחר ישראל שפירא בסופו של דבר לתפקיד יו"ר ארגון המעמד הבינוני.

במהלך כהונתו כיו"ר, זיהה היטב את הקשיים הכלכליים בהם היו נתונים חברי הארגון, בבואם לרכוש לעצמם חלקת אדמה על מנת לבנות להם בית, כמו גם את רצונם ותקוותם של חברי הארגון לבנות את ביתם במקום בו תשופר רמת ואיכות חייהם ובשכנות לחבריהם בארגון, על מנת לפתח חיי חברה וקהילה התואמים את אורח חייהם ואמונתם.

מתוך כך, היה מבין יוזמי הרעיון להקמת שכונת מגורים לחברי ארגון המעמד הבינוני בעמק זבולון, על אדמות הקרן הקיימת לישראל.

ביחד עם חבריו להנהלת הארגון, החל לנהל בסוף שנת 1932 משא ומתן קשה, ארוך ומיגע מול הנהלת הקרן הקיימת, שעיקרו הפשרת קרקע להתיישבות גם למי שאינם חברים המאורגנים בהסתדרויות עובדים מוכרות למיניהן, שאינם פועלים או עובדים אלא יזמים פרטיים ועצמאיים.

לאחר קבלת אישורי הקרן הקיימת בשנת 1933, המשיך לעסוק בתכנון והקמת השכונה עד לחניכתה באוקטובר 1934 ואף היה מראשוני המשתכנים.

גם בשכונה החדשה המשיך ישראל שפירא בפעילותו הציבורית ונבחר לכהן כחבר בוועד השכונה. תקופה קצרה אף כיהן כיו"ר וועד השכונה.

בהשפעתו כאיש שומר מצוות ומסורת, ניתן השם שדרות השופטים (היום שד' משה גושן), לרחובה הראשי דאז של השכונה, לא זו בלבד אלא שגם לחלק מהרחובות הסמוכים אליו, ניתנו שמות מקראיים מתוך ספר שופטים, ברק, יעל, דבורה.

בתקופת כהונתו החלה הקמת בית הספר הראשון בקרית מוצקין, בית ספר "אחדות ישראל", היום אחדות, בנין בית הכנסת המרכזי בשדרות השופטים העומד עד היום, שבחנוכתו השתתף מושל המחוז הבריטי, ארגון ומיסוד שירותי הקהילה למתיישבים הראשונים.

הקדיש מאמצים רבים ושתדלנות מרובה אצל השלטונות הבריטיים, להענקת מעמד מוניציפאלי רשמי לקרית מוצקין, לתועלת הישוב והתפתחותו.

עם כינון המועצה המקומית הראשונה בחודש אפריל 1940, שהחליפה את וועד השכונה שעד אז עסק בענייני השכונה, מונה לראש המועצה הראשון וכיהן בתפקידו זה כשנתיים, עד למועד הבחירות הראשונות למועצה, שהתקיימו בסוף שנת 1941, עת נבחר לתפקיד היו"ר אריה לייב גרושקביץ.

​ישראל שפירא נפטר בשנת 1962.