צבי נפחא מזכיר המועצה וההנהלה, היה איש רב פעלים ואחת הדמויות הבולטות בדברי ימיה הראשונים של השכונה. רבים מהותיקים ומספרי הסיפורים מהימים הראשונים משרבבים את שמו בסיפוריהם, מדברים בשבחו ומדגישים את תרומתו הרבה להקמת השכונה.

להלן מבחר קטעים הקשורים בסיפורו ופעלו של האיש.

ביום 12.06.35 נפחא : אין אפשרות לארגן את המשרד שיתנהל לפי קוים מסוימים מראש, השכונה אינה דומה לבנק. מזכיר בעל כשרון ומעוף יוכל לסדר את העבודה לפי דרישות השעה. אינני מקבל עלי להכניס את השינויים הדרושים ואין לי לא הכשרון ולא הרצון לכך. לכן הנני מודיע באופן בלתי חוזר להנהלה שאמשיך את תפקידי בתור מזכיר עד ה-1 ביולי ש.ז. ועל ההנהלה איפוא לדאוג למנות במקומי איש אחר שינהל את עניני המשרד.
גרושקביץ : יש להכניס סדר במשרד ולחלקו למחלקות : אינפורמציה, קופה, הנהלת ספרים, קורספונדנציה וכו'. את הקופה יש להפריד מהמזכירות וכדי להבטיח פוריות בעבודה לקחת בחורה בתור פקידה עוזרת.
בריייטמן : הודעת המזכיר היא הפתעה, ישנן דרכים להקל על תפקידיו, לדאוג שבעניני אינפורמציה לא לפנות למזכירות, את התפקיד הזה ימלאו חברי ההנהלה. לסדר תור לחברי הנהלה ומועצה.
חסיד : אינפורמציה ע"י חברי הנהלה שיתנדבו לכך, אין לה ערך, שום דבר לא יעשה ע"י התנדבות כי כולנו אנשים עסוקים. אינפורמציה נכונה יכולה להינתן רק ע"י המזכירות.
ברקוביץ : שום רפורמה לא תתכן כל זמן שלא יוכנס סדר בתוך השכונה. חברי ההנהלה צריכים לקבל עליהם תפקידים ולא להסתפק בישיבות והחלטות.
בריייטמן : חלוקת תפקידים לא תפתור את השאלה כי כולנו עסוקים, צריך להתאמץ ולמצוא בן אדם לנהל הענינים.
פרוש : קודם כל להפריד את המשרד מהשכונה. בראש וראשונה להבטיח את רכוש השכונה שנעשה הפקר.
קפלן : התפטרותו של נפחא גם בשבילי הפתעה בלתי נעימה מאוד. שום דבר לא נגיע בכוחות מתנדבים. למנות מיד איש אחראי וממנו נתבע את האחריות.
גוירצמן : אם מר נפחא מרגיש עצמו עייף מעבודה, הוא רשאי לקחת לו חופש.
גרושקביץ : אסור להכביד על העובדים ולהעמיס עליהם למעלה מכוחותיהם. אני מצטרף להצעה לתת חופש למר נפחא. חברי ההנהלה מוכרחים לשאת באחריות המפעל ומחויבים לבקר לעיתים קרובות את המשרד ואת השכונה.
נפחא : כל התיקונים שההנהלה חושבת לעשות יכולים אולי להועיל, אבל כל זה יובא לפני המזכיר החדש. על מה שהודעתי קודם אין לי מה להוסיף.

בישיבה מיום 13.06.35, עולה שוב התפטרות המזכיר. המועצה אינה מקבלת את עמדת ההנהלה ומחליטים : "בענין נפחא מבקשים פרטים מההנהלה ולא לעשות שום צעדים בלי המועצה".
למרות הכל נפחא מתפטר. אך אל דאגה – בישיבה מיום 18.09.35, המזכיר נפחא חוזר ובגדול.
בינתיים, בישיבה מיום 11.07.35, "המועצה מאשרת את פעולת ההנהלה ע"ד (על דבר (מ)) קבלת המזכיר ד"ר דנציגר לנסיון של חדשיים ודורשת מההנהלה שתקבע את המשכורת של המזכיר".
כעבור זמן נפחא חוזר לתפקידו כמזכיר ובתפקידים אחרים המוטלים עליו ע"י המועצה. לדוגמא, ביום 14.09.38 גולדברג : "לפנות לממשלה שאין אנחנו רוצים שמר יעלי יהא המוכתר שלנו". ביום 12.10.38 "להודיע לממשלה שאנו ממנים בתור מוכתר לקריה את מר צבי נפחא.

ביום 20.11.40 המזכיר נפחא : "מגולל את פרשת העבודה במשרד. יש לנהל 2 הנהלת חשבונות נפרדות. העבודה בכלל הוגדלה. אין כל אפשרות פיזית וטכנית לנהל בסדר את החשבונות ביחוד בסוף השנה כשעומדים בפני עריכת מאזן שנתי".
מחליטים להעסיק איש נוסף באופן זמני לעזרה בעריכת המאזן ומקימים ועדה לבדיקת העבודה במשרד.

ביום 26.03.41 דנים בבקשת המזכיר מר נפחא שלא להמשיך בתפקידו ולמנות איש אחר במקומו.
גרושקביץ : "מביע רגשי הערכה כנים למר נפחא אשר עבד כל הזמן במסירות ונאמנות הראויות לשבח לא רק כפקיד אלא בתור עסקן. הננו מאמינים שנימוקיו שהובעו בכתב הם נכונים. על כל פנים אנו מביעים את תקותנו שגם לאחר שיתקבל מזכיר חדש, יצטרך מר נפחא לעזור לנו".
מחליטים : "המועצה מביעה תודתה הנאמנה והוקרתה למר נפחא ומביעה את רצונה שגם להבא יוסיף לעזור עד כמה שאפשר בסדור עניני האגודה".